Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις - Lanakam

Go to content

Main menu:

Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενημέρωση Επενδυτών > Στοιχεία και ΠληροφορίεςΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2015-30.9.2015


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2015-30.6.2015


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2015-31.3.2015


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2014-30.9.2014

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2014-30.6.2014

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2014-31.3.2014

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2013-30-9-2013

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2013-30.6.2013


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2013-31.3.2013

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012-30.9.2012


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012-30.6.2012

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012-31.3.2012

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2011-30.9.2011


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2011-30.6.2011


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2011-31.3.2011


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2010-30.9.2010


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2010-30.6.2010


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2010-31.3.2010


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-30.9.2009


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-30.6.2009


ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-31.3.2009

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-30.9.2008

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-30.6.2008

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.3.2008

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-30.9.2007

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-30.6.2007

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.3.2007

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2006-30.9.2006

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2006- 1.1.2006-30.9.2006
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 (01.01.06 - 30.06.06)

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2006- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤ. Α Β Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005


ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ-2005-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΟ-2005-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ-2005-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (01.01.2006-31-03-2006)

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 (01.01.2005-30.9.2005)

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 (01.01.2005-30.06.2005)

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ2005 (01.01.2005-31.03.2005)

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 
Back to content | Back to main menu