Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Lanakam

Go to content

Main menu:

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

Ενημέρωση Επενδυτών > Εταιρικές Ανακοινώσεις - Εταιρικές Πράξεις > Γνωστοποιήση Συναλλαγών βάσει Ν.3340‏

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων σύμφωνα με το Νόμο 3340/2005 (Άρθρο 13, παρ.1)
και βάσει του Άρθρου 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εδώ θα βρείτε τις τελευταίες γνωστοποιήσεις μας

Λόγος Γνωστο-ποίησης

Ονοματεπώνυμο

Συναλλασ-σόμενος

Ημ/νία Συναλλαγής

Αγορά

Τεμάχια

Συνολική Αξία

Φύση Συναλλαγής (Α/Π)

Παρ.

Είδος Χρημ/κού Μέσου

Α

ΔΑΜΙΓΟΣ Κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

22/2/2013

Χ.Α.

679.241

467.317,80

Α

 

Μετοχή
(Κοινή)

Β

ΔΑΜΙΓΟΥ Ο. ΕΥΕΛΠΙΣ
Σύζυγος Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου

Η ίδια

22/2/2013

Χ.Α.

526.240

362.053,12

Α

 

Μετοχή
(Κοινή)

                   
                   
                   

Λόγος γνωστοποίησης
Α :
Πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα
Β : Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Αγορά
Χ.Α. :
Για συναλλαγές στις αγορές Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Χ.Π.Α. : Για Συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων

Α/Π  (Φύση της Συναλλαγής)      
Α :
Αγορά / Απόκτηση
Π : Πώληση / Διάθεση
ΑΜΚ : Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ
S.O. : Stock Option

Παρ. (Παρατηρήσεις)
1 : Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ
2 : Λόγω εξάσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό
3 : Λόγω δωρεάς
4 : Λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης κ.λ.π.
5 : Λόγω μετατροπής ή ανταλλαγής ομολογιών
6 : Ανταλλαγή λόγω προαιρετικής δημόσιας πρότασης
7 : Γονική Παροχή
9 : Λόγω Παραχώρησης Επικαρπίας
10: Εξωχρηματιστηριακά μέσω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης
11: Λόγω δωρεάς ψιλής κυριότητος


 
Back to content | Back to main menu