Απάντ. σε Επιστολή της Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς - Lanakam

Go to content

Main menu:

Απάντ. σε Επιστολή της Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς

Ενημέρωση Επενδυτών > Εταιρικές Ανακοινώσεις - Εταιρικές Πράξεις > Διάφορες Ανακοινώσεις

ΛΑΝΑΚΑΜ  Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ :
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4  «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ»  ΚΤΙΡΙΟ Α  - Τ.Κ. 11527  - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 094007209    Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210-7771033, 210-7771523, 210-7771286   -  Fax. 210-7771404
e-mail : lt info@lanakam.gr
ΑΡ.ΜΗΤΡ.Α.Ε. ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ  6032/06/Β/86/65                Αρ. Φακ. Δ.Ο.Υ. :  5509


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΗ εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ  Α.Ε. σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτοκ. 1257/27.3.2013 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τα ακόλουθα :

α) Δεν διατηρεί κανέναν καταθετικό λογαριασμό στην Κύπρο, στην Τράπεζα Κύπρου και στην CP
B.
β) Δεν υπάρχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα της Τράπεζας Κύπρου ή της C
PB.
γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο για την χρήση 2012 ήταν 7,66%.
δ) Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά πως δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής της θέσης από τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου.


 
 
Back to content | Back to main menu